SARIO BUSINESS LINK 2015
MATEX PM, s.r.o.

MATEX PM, s.r.o.

Czech Republic, Plzeň
Mr. Tomáš Baroch, Technical Manager

About Us

Processing of metals by a power laser. We perform custom processing of metals by a power laser on a „job-shop“ basis. We were the first company in the Czech Republic offering this technology for: Laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts. Laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings. Laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries. (Certification: ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2). We also offer: Mobile laserwork station. Chemical and microstructure analysis of materials. Consultancy and technology development services. Our own transport of moulds and other parts with mass under 1.4 tons. Overhead crane with a12.5 tons capacity. _______________________________________________________________________________________________ Zabýváme se zpracováním kovů pomocí výkonového laseru, jako tzv. "job-shop". Jako první v ČR jsme začali zakázkově provádět: - laserové kalení forem, nástrojů, ozubení, lopatek turbín a nejrůznějších strojních dílů. - laserové navařování vrstev odolných proti otěru nebo korozi. Vrstvy lze aplikovat jako opravy starších dílů nebo pro vylepšení vlastností dílů nových. Věnujeme se také laserovému svařování dílů pro dopravní průmysl, energetiku i stavebnictví, včetně svařování vysokopevných ocelí a oprav trhlin laserovým paprskem. Využíváme vlastní výzkumné oddělení LASER ARC , které vyvíjí nové technologie a postupy. Laboratoře slouží také ke kontrole kvality.

Areas of Activity

  • automotive
  • electrotechnics
Organisation
MATEX PM, s.r.o.

Country
Czech Republic
Plzeň

Type
Company

Size
1-20

Website
www.matexpm.com

Participating in
19.05.2015 (10:00 - 17:00) Matchmaking session

Cooperation Profiles

Processing of metals by a power laser - laser hardening, laser cladding, laser welding Description: - laser hardening of moulds, tools, gears, turbine blades and various machine parts - laser cladding with wear resistant or corrosion resistant coatings - laser welding of components for the transport, rail transport, automotive, power and building industries. (Certification: ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2). Innovative aspects and main advantadges / benefits: - chemical, mechanical and microstructure analysis of materials - consultancy and technology development services _______________________________________________________________________________________________ Nabízíme zpracování kovů výkonovým laserem. Laserové kalení forem, ozubených kol, řemenic, turbínových lopatek a dalších strojních součástí. Laserové navařování otěruvzdorných a/nebo korozivzdorných slitin. Laserové svařování součástí dopravních prostředků, energetických a stavebních součástí. (Certifikace: ČSN EN 15085-2 CL2, ČSN EN ISO 3834-2). Dále nabízíme: Mobilní laserové pracoviště na svařování, kalení a navařování (řešení oprav bez nutnosti demontáže a transportu). Chemické a mikrostrukturní rozbory materiálu. Mechanické zkoušky. Konzultace a odborné poradenství.

Requested

partner

Offered

partner supplier